تلفن:  7020 3604 - 051
ایمیل:  

کالر آیدی

چنانچه رستورانی خواهان ارائه خدمات تحویل غذا در محل (Delivery) باشد، جهت افزایش سرعت ثبت سفارشات بصورت تلفنی نیازمند تهیه دستگاه کالر آیدی است

کالر آیدی دستگاهی است که از یک طرف به چند خط تلفن و از طرف دیگر توسط کابل سریال یا USB به کامپیوتر متصل می‌شود و چنانچه از بیرون تماسی با یکی از خطوط رستوران برقرار شود، شماره تماس گیرنده را به کامپیوتر و نرم افزار رستوران ارسال می‌نماید و نرم افزار از طریق شماره مشتری که از قبل ذخیره شده است اسم، ادرس و اطلاعات مشتری را در نرم افزار رستوراننمایش میدهد.